Работа ПМПК за 2014 г.

Статистика за 2014 год.

Работа ПМПК за 2013 г.

Статистика за 2013 год